Voi presentar un planh ath Sindic de Grèuges

Deuant es violacions de drets que cometen administracions publiques e enterpreses que presten servicis d’interès generau.