• Imprimeix

Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes

El termini per inscriure's a les proves és del 5 al 9 de març

05/03/2018 13:03
Diccionaris d'idiomes

Les persones que volen acreditar el seu nivell d’idiomes i que no són alumnes d’alguna de les escoles oficials d’idiomes (EOI), poden fer la inscripció a aquesta convocatòria ordinària que dóna accés a fer l’examen de certificació.

El termini per fer la inscripció és del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018. No obstant això, el pagament de la taxa es pot fer fins al les 22h del 12 de març.

Idiomes i nivells per als quals es pot fer les proves de certificat:

 • Certificats de nivell intermedi d'alemany, anglès, àrab, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.
 • Certificat de nivell avançat d'alemany, anglès, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.
 • Certificat de nivell C1 d'anglès, alemany i francès.

Per inscriure’s com a aspirant en règim lliure cal tenir 15 anys i haver superat el segon curs d'ESO.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.

Altres dates

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març.
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): del 20 de març al 5 d’abril.
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 9 d'abril.
 • Calendari de proves escrites: del 22 de maig al 15 de juny.
 • Qualificacions provisionals: 25 de juny.
 • Termini per presentar reclamacions a les qualificacions: fins a les 12 h del 28 de juny.
 • Qualificacions definitives: 29 de juny.

La inscripció a les proves de certificació es pot realitzar de forma telemàtica o presencial

Més informació