• Imprimeix

S’obre el termini per sol·licitar subvencions d’arts visuals, escèniques i musicals

Les línies d’ajuts beneficiaran més de 140 entitats

17/04/2018 08:04
Subvencions arts

Des del 17 d’abril es poden sol·licitar quatre línies de subvencions en l’àmbit de les arts visuals, les arts escèniques i la música, que compten amb un pressupost total d’1,7 milions d’euros.

Per primera vegada, l’accessibilitat es tindrà en compte com a criteri de valoració a les bases de les línies de subvencions. Es tracta d’un criteri que avaluarà el foment i desenvolupament de projectes que afavoreixin l’accessibilitat en els àmbits artístics de les arts visuals, arts escèniques i música.

El termini per presentar les sol·licituds és del 17 d’abril al 2 de maig.

Línies subvencionades:

Subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals

 • Pressupost: 915.000€
 • Projectes subvencionats al 2017: 63

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional
Línia específica per a entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes comuns i que subvenciona tant la formació, creació, producció com la  presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars.

 • Pressupost: 250.000€
 • Projectes subvencionats al 2017: 27

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional
Línia específica a les entitats privades sense ànim de lucre i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes comuns i que subvenciona tant la formació, creació, producció com la  presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars.

 • Pressupost: 130.000€
 • Projectes subvencionats al 2017: 9

Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional
Destinats potenciar la formació, creació i producció d’activitats professionals així com la  presentació pública i difusió a través de mostres, festivals o esdeveniments similars

 • Pressupost: 500.000€
 • Projectes subvencionats al 2017: 40

 

A partir del 8 de maig i fins al 23 de maig s’obrirà el termini per sol·licitar altres subvencions:

 • Per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública
 • Per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals
 • Per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals
 • Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament

 

I a partir del 29 de maig i fins al 13 de juny s’obre el termini per sol·licitar les següents subvencions

 • Producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa
 • A les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals
 • Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament