• Imprimeix

Comença el procés per renovar els consells escolars dels centres

Les votacions tenen lloc entre el 26 i el 30 de novembre

05/11/2018 11:11
campanya

S’ha iniciat el procés per tal de renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics. A través d’aquestes eleccions, els consells escolars renovaran la meitat dels membres: representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa.

Les eleccions als consells escolars se celebren cada dos anys i es renova la meitat dels membres.

Votacions
Tenen lloc entre el 26 i el 30 de novembre en un total de 3.855 centres públics i 703 centres concertats, i els nous membres elegits prendran possessió abans del 21 de desembre.

Què és un consell escolar?
És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre escolar, determinat per la Llei d’educació de Catalunya. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre, com ara el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres de titularitat concertada, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

Estan cridats a participar 3.855 centres públics i 703 centres concertats

Més informació