• Imprimeix

Devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat

Està disponible el formulari per a les prestacions percebudes el 2014 i 2015

05/12/2018 12:12
Peu d'un nadó sobre la mà d'un adult

L’Agència Estatal d’Administració Tributària, organisme que depèn del Ministeri d’Hisenda, ha posat a disposició de la ciutadania el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat percebudes durant els anys 2014 i 2015.

Qui pot demanar la devolució?
Segons la sentència del Tribunal Suprem del 3 d’octubre passat, les prestacions públiques per maternitat percebudes des de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF. Aquesta sentència també s’aplica a les prestacions per paternitat.

La data des de la qual es poden demanar les devolucions és l’any 2014. Per tant, si heu tingut un fill entre el 2014 i enguany i heu cobrat la prestació per maternitat o paternitat, podeu sol·licitar la devolució o exempció de l’IRPF.

Com es demana?
Dependrà de l’any en què s’hagi percebut la prestació.

  • Prestacions percebudes o que es percebin durant l'any 2018: estan exemptes de declaració a la campanya de la renda 2018 (que es presentarà el 2019). El programa d'ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.
  • Prestacions percebudes entre el 2014 i el 2017: Cal sol·licitar la rectificació de les declaracions de l’IRPF on s’hagin inclòs les rendes.

Terminis

  • Des del 4 de desembre està disponible en línia, al web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), un formulari específic per sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2014 i 2015.
  • A partir del gener del 2019 estarà disponible el formulari per sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Quines dades es necessiten per fer la sol·licitud?
Al formulari de sol·licitud de devolució cal informar de les dades següents:

  • L’any en què s’ha percebut la prestació.
  • El número de compte bancari on s’haurà d’abonar la devolució.

No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat o paternitat percebudes, atès que en cada cas l’AEAT reclamarà directament a la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

El formulari es pot presentar en línia o presencialment a qualsevol oficina de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

A partir del gener es podrà sol·licitar la devolució de les prestacions percebudes al 2016 i 2017