• Imprimeix

Campanya de vigilància de l’ozó troposfèric

Els principals contaminants s'emeten de forma natural o per l'activitat humana

15/05/2018 09:05
Cel amb núvols

Del 15 de maig al 15 de setembre s’intensifica la vigilància dels nivells d’ozó troposfèric (O3) durant tots els dies de la setmana de 8 h a 21h. Els nivells més elevats d’ozó es donen a la primavera i a l’estiu, especialment a partir de mig matí fins al vespre.

La campanya de vigilància dona la predicció dels nivells d’ozó per cada municipi, ja que hi ha punts de mesurament de la qualitat de l’aire arreu de Catalunya. S’hi ubiquen les estacions que mesuren els nivells d’ozó troposfèric, així com la resta de contaminants mesurats a Catalunya.

Què és l’ozó troposfèric
És el que està al tram d'atmosfera situada entre el sòl i 10 km d'altura. La concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com la radiació solar, la temperatura i la concentració d'altres gasos anomenats òxids de nitrogen, que s'emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes.

Quins són els llindars?

  • Llindar d’informació a la població de 180 µg/m3 en una hora
  • Llindar d’alerta a la població de 240 µg/m3 en una hora

Què passa si se superen els llindars?
Quan les concentracions superen determinats nivells i segons la durada de l'exposició a aquest gas, l'ozó troposfèric pot causar diferents efectes adversos sobre la salut humana: tos, irritacions a la faringe, al coll, als ulls, dificultats respiratòries ('gola seca'), reducció de la funció pulmonar, inflamació de les vies respiratòries, agreujament de l’asma i alteració del rendiment.

Quina és la població més vulnerable?
Qualsevol persona amb problemes de cor i de pulmons, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades. Algunes persones grans poden ser també vulnerables a causa a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

Quines mesures s’han de prendre?
Reduir l’exercici físic a l’exterior és la mesura principal.

Com a criteri general, un episodi de contaminació no justifica mesures de confinament.