• Imprimeix

Les noves tecnologies, sector estratègic a Catalunya

Dona feina al 3,5% de la població ocupada i ja supera l’automoció

01/03/2018 19:03
ocupació TIC

L’ocupació del sector de les tecnologies de la comunicació (TIC) ha crescut un 29% en els darrers tres anys a Catalunya i ja dona feina al 3,9% de la població ocupada. Això vol dir que supera àmpliament altres sectors estratègics com el de l’automoció. A més, el nombre d’empreses que s’hi dedica ha registrat un creixement superior al 5% anual fins arribar a les 15.077 actuals.

Aquests són els principals indicadors recollits per l’Observatori TIC de Catalunya, un instrument d’anàlisi i diagnosi del sector TIC català fruit del conveni de col·laboració signat en la darrera edició del Mobile World Congress (MWC) entre la Generalitat i CTecno.

Altres dades indiquen que el 83,7% de les llars catalanes tenen Internet i gairebé la totalitat, de banda ampla. D’altra banda, el 98,9% de les empreses de més de 10 treballadors tenen Internet i 84,2% tenen pàgina web.

L’Observatori TIC de Catalunya  

L’Observatori TIC presentat en l’actual edició del MWC neix amb tres objectius bàsics:

  • Oferir una visió integral i actualitzada dels indicadors que afecten al sector TIC català.
  • Difondre i facilitar informació sobre el grau d’implantació de les TIC a Catalunya.
  • Disposar de dades sobre l’evolució de la Societat Digital a Catalunya per adequar les actuacions dels diferents agents públics i privats.

L'ocupació al sector TIC a Catalunya creix un 29% els últims tres anys i arriba als 115.600 treballadors