• Imprimeix

L’impacte negatiu de les compres en línia

La Generalitat aposta per incrementar fins al 25% els lliuraments de compres en línia en punts físics de proximitat l'any 2020

27/11/2018 17:11
comerç

El comerç electrònic genera 53 milions de compres l’any a Catalunya, el 73% es lliuren a domicili i el 15% es recullen en punts físics de proximitat, aquestes són dades de l’estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya sobre “Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible a Catalunya”.

De l’estudi s’extreu que les compres en línia generen 39 milions de desplaçaments anuals a Catalunya dels quals, el 15,2% requereixen d’una segona visita i el 8,2% es retornen. També assenyala que 1 de cada 3 dels compradors (33,5%) afirma ser conscient dels efectes negatius dels lliuraments a domicili, en impacte mediambiental, qualitat de l’aire i logística, tot i que valoren positivament totes les diferents iniciatives que tenen com a objectiu situar punts de recollida en trama urbana.

La Generalitat es marca l’objectiu que el 2020 almenys un 50% dels compradors en línia estiguin conscienciats sobre l’impacte ambiental i de logística que generen les  seves compres. Per assolir-ho hi ha sis línies d’actuació:

  • Incorporar les compres en línia i els lliuraments d’aquestes en els plans estratègics de comerç i de ciutat (planificació urbanística).
  • Fomentar pràctiques de compra en línia responsables per agrupar les comandes, flexibilitzar els horaris d’entregues o prioritzar les entregues en hores vall.
  • Treballar amb les empreses de comerç per fomentar la venda responsable, en àmbits com reduir els excessos d’embalatge, concentrar diferents comandes en un únic lliurament, o bé promoure lliuraments a domicili en mitjans de transport sostenibles.
  • Desenvolupar campanyes de sensibilització sobre els efectes negatius dels lliuraments de les compres en línia.
  • Generar espais de debat i anàlisi amb els operadors dels diferents sectors.
  • Impulsar la recollida a la botiga i en espais urbans.

Generen 39 milions de desplaçaments anuals