• Imprimeix

Més de 33.000 estudiants, convocats a les PAU

Tenen lloc els dies 12, 13 i 14 de juny

11/06/2018 16:06
les PAU

33.895 estudiants s’han matriculat a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tenen lloc el 12, 13 i 14 de juny. 27.878 corresponen a estudiants provinents del batxillerat; 3.279 són estudiants de matrícula lliure; i 2.738 són estudiants de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Les PAU es divideixen en dues fases:

  • La fase general, que és obligatòria i consta de quatre matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història; i una matèria a escollir entre Matemàtiques, Llatí, Fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.
  • i la fase específica, que és voluntària i serveix per apujar nota.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació de la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.

La validesa de la qualificació de la fase general de les PAU és indefinida. Però les notes obtingudes a la fase específica caduquen als dos anys.   

Novetats PAU
Aquest any, com a novetat, la matèria d’Història de la Filosofia s’examinarà a la fase específica a les PAU 2018 i serà ponderable per a l’accés a graus universitaris de les branques d’Arts i humanitats, i de Ciències socials i jurídiques.

Reserva de places per al col·lectiu gitano
Una altra novetat té a veure amb la reserva de places a tots els graus universitats per a estudiants del col·lectiu gitano. Com a mínim es reservarà una plaça a cada grau per afavorir la seva incorporació a estudis superiors. Les persones interessades han de disposar del certificat conforme poden optar a la plaça del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Alumnes amb trastorns d’aprenentatge
Els alumnes amb necessitats educatives especials s’examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat, de manera que disposaran de dues hores per a realitzar cada examen. Aquest canvi afecta l’alumnat dislèctic i l’alumnat diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge como ara TDH o TDAH.

Es presenten 27.878 estudiants de segon de batxillerat i 2.738 de cicles formatius de grau superior

Més informació