• Imprimeix

Un algorisme per comptar aglomeracions

Es pot aplicar en l’àrea de la vídeo-seguretat, el monitoratge i l’anàlisi del comportament

28/02/2018 16:02
Aglomeracions

El Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona (CVC) ha desenvolupat un algorisme que fa una estimació del nombre de persones presents en una aglomeració fent servir imatges tant estàtiques com de vídeo. El marge d’error és d’entre el 10 i el 20%, el més baix aconseguit fins ara.

El Centre de Visió per Computador de la UAB (CVC), que participa al Mobile World Congress amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha presentat a l’Estand Catalonia aquesta nova tècnica de visió artificial desenvolupada en col·laboració amb la Universitat de Florència.

Visió artificial per comptar aglomeracions de persones

Comptar el nombre de persones en grans aglomeracions en espais oberts no resulta fàcil i segons les metodologies emprades, les xifres poden variar substancialment. Els investigadors Xialei Liu i Joost Van de Weijer, del Centre de Visió per Computador, en un estudi conjunt amb la Universitat de Florència, han desenvolupat un algorisme que fa servir tècniques de visió artificial per poder estimar el nombre de persones en imatges amb una franja d’error d’entre un 10 i un 20%, la més baixa aconseguida fins avui dins d’aquest àmbit.

Un software d’aquest estil pot ser imprescindible en àmbits com el de la vídeo seguretat, el monitoratge o l’anàlisi de comportament.

La tècnica de visió artificial té un marge d’error d’entre el 10 i el 20%