Acords de Govern
  • Imprimeix

Acords del Govern

El Govern acorda iniciar l'elaboració del Pla de Govern

renda garantida

El Govern ha acordat iniciar el procés d’elaboració del Pla de Govern, que ha d’identificar els objectius estratègics del Govern en aquesta legislatura i dels plans departamentals per a la XII legislatura.

Els eixos d’actuació que inspiraran el Pla de Govern són els següents:

  1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom.
  2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per a un nou model productiu i una fiscalitat justa.
  3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida.
  4. Una Catalunya oberta al món.

Tenint en compte aquests eixos estratègics, els departaments han d'elaborar els seus plans departamentals d’acord amb un calendari que ha de portar a l’aprovació del Pla de Govern en els propers mesos.

Més enllà de ser un element de planificació que permeti desplegar el mandat rebut de forma coordinada i amb eficiència, el document també dona compliment a la transparència i a la rendició de comptes com a normes de relació del Govern de la Generalitat amb la ciutadania.

La cohesió social, la prosperitat econòmica, l'enfortiment democràtic i la internacionalització són els eixos prioritaris