subcap_img_020
  • Imprimeix

T-Mobilitat

Així ens mourem en transport públic

D’aquí a poc temps canviarà radicalment la manera com els usuaris fan servir el transport públic. Primer a Barcelona i més tard a tot Catalunya s’imposarà una nova targeta de transport que funcionarà d’acord amb la mobilitat real de cada ciutadà, sense necessitat de recórrer a títols de transport múltiples.

T-Mobilitat és un nou sistema de transport que permetrà calcular el preu del transport públic de manera personalitzada. Es a dir, cada usuari pagarà en funció de les seves rutines de transport, dels quilòmetres recorreguts i de la freqüència amb que faci servir el transport públic. A la tardor de 2017 es farà una prova pilot a l'L9 del metro de Barcelona, un any després començarà la implantació al conjunt de l'ATM de Barcelona i, a la tardor de 2019, s'iniciarà el desplegament a tot el país.

T-Mobilitat és una targeta unipersonal que substituirà gradualment tota la gama actual de títols de transport. A l’àrea de Barcelona, per exemple, hi ha actualment uns 88 títols, i amb el nou sistema en quedarà només un. Aquesta simplificació afectarà també el sistema actual de les zones tarifàries, que deixarà d’aplicar-se tal com es fa ara. El nou sistema permetrà també aplicar bonificacions als usuaris que facin servir el transport públic amb més freqüència i permetrà abaixar preus per desincentivar l’ús de vehicles privats en cas d’episodis de contaminació atmosfèrica.

Amb la T-Mobilitat el sistema de venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el pagament per mòbil

Sistema de pagament

Un canvi important serà el sistema de pagament. Si ara es paguen tots els títols abans de fer-los servir i es compren en llocs concrets (estacions, estancs o quioscos...), amb la T-Mobilitat el sistema de venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per internet i el pagament per mòbil.

Com funcionarà la T-Mobilitat tècnicament?

La nova T-Mobilitat és un projecte de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la tecnologia sense contacte (contactless) desenvolupat expressament per al nostre sistema de transport. Està basat en targetes amb xip d’altes prestacions, que es podran recarregar i on hi funcionaran també aplicacions de mobilitat.

Un sistema d’alta seguretat, centralitzat a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), garantirà que les transaccions fetes amb les targetes del sistema –validacions o recàrregues-, des dels equips remots a les estacions o als autobusos fins als sistemes centrals i en temps real, siguin correctes, íntegres i auditables. 

terminal

Què es farà amb les dades que es rebin?

Amb les dades de mobilitat que reculli el nou sistema es millorarà la planificació i la gestió de la xarxa de transport públic, al disposar d’informació precisa de l’ús dels diferents serveis. 

Procés d’implantació

El projecte de T-Mobilitat es va adjudicar per 58,1 milions d’euros l’últim trimestre de 2014 a l’empresa SocMobilitat, formada per CaixaBank, Fujitsu, Indra i Moventia. SocMobilitat s’encarrega de la implantació del sistema però l’Àrea de Transport Metropolità (ATM) hi manté el control i la propietat del sistema.

SocMobilitat està duent a terme el procés d’implantació dels equipaments i sistemes necessaris, fet que implica la instal·lació de 14.000 terminals a passos de control d’accés, màquines de venda i recàrrega, equipaments a autobusos i tramvies, taquilles, etc. Un cop finalitzat, començarà un període de proves per avaluar si les màquines funcionen.