• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sra. Ma. Josep de Ribot Porta
Càrrec: cap del Servei d'Innovació Agroalimentària
Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 304 67 00
Fax
93 304 67 02
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Coordinar les estratègies i els programes d'innovació al sector agroalimentari.
Coordinar l'assessorament al sector agrari català en matèria d'innovació i tecnologia.
Promoure les noves tecnologies en el sector agrari.
Executar les mesures adreçades al desenvolupament de la innovació i la tecnificació del sector agrari.
Gestionar les mesures de foment de la R+D+I al sector agroalimentari.
Coordinar i gestionar els instruments de transferència de coneixement al sector agroalimentari.
Gestionar el sistema d'assessorament agrari de Catalunya.
Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.