• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Josep Antoni Mundó i Balcells
Càrrec: director de Serveis
Adreça
La Rambla, 8 (Palau Marc)
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 01
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça web
- Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, contractació, patrimoni, obres, prevenció de riscos, recursos humans i les tecnologies de la informació i les comunicació (TIC) del Departament.

- Vetllar per l'aplicació de les polítiques del Govern en matèria econòmica i de personal a les entitats adscrites al Departament o que en depenen.

- Dirigir i coordinar l'administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i coordinar també la resta de serveis administratius dels òrgans del Departament.

- Dirigir i coordinar les unitats i àrees que integren la Direcció de Serveis.

- Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la Secretaria General.