• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Jaume Boixadera Llobet
Càrrec: cap de Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària
Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 191
Població
25198 Lleida
Telèfon
973 22 08 68
Fax
973 24 94 03
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Elaborar l'inventari i fer el seguiment i avaluació dels recursos agrícoles i edafològics, la fertilitat dels sòls i les necessitats dels cultius.
Elaborar els mapes d'aptituds de sòls de Catalunya i col·laborar en l'elaboració dels mapes de sòls de Catalunya.
Supervisar l'avaluació de la fertilitat dels sòls i controlar l'acompliment de la normativa sobre fertilitzants, orgànics i minerals.
Executar les actuacions en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes, nitrats i fertilització.
Donar suport a la Ponència Ambiental, en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
Fomentar i controlar l'adopció de bones pràctiques agrícoles, especialment pel que fa a la gestió de recursos potencialment contaminants dels sòls i les aigües.
Coordinar les actuacions en l'àmbit de les millors tècniques disponibles en la ramaderia i en la gestió de les dejeccions ramaderes.
Fomentar i controlar l'adopció de les bones condicions agràries i mediambientals, tant a la producció agrícola com en la gestió de les dejeccions ramaderes.
Executar les actuacions en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura i la ramaderia, així com l'adopció d'energies renovables minimitzadores del canvi climàtic en la gestió agrària.
Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.