• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Jordi Graells i Costa
Càrrec: director general d'Atenció Ciutadana
Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 567 63 30
Fax
93 567 63 31
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Coordinar els serveis corporatius d'informació i d'atenció ciutadana per a tots els canals i establir els requeriments perquè es prestin amb qualitat, a partir d'indicadors d'avaluació de l'ús, i perquè es difonguin adequadament.
 
Establir els criteris i procediments relacionats amb els webs i tràmits de la Generalitat pel que fa a la identitat corporativa, l'ús de dominis, les pautes d'accessibilitat, entre d'altres aspectes.
 
Dirigir el procés d'obertura de comptes i perfils de xarxes socials del conjunt d'organismes de la Generalitat de Catalunya i mantenir-ne el directori unificat.
 
Dirigir i planificar l'oferta de serveis mòbils de la Generalitat i altres dispositius que s'interconnecten a través d'internet per comunicar serveis a la ciutadania o relacionar-s'hi.
 
Dirigir els sistemes corporatius de comunicació amb la ciutadania per mitjà de la telefonia i de la bústia de contacte per garantir un model d'atenció integral.
 
Impulsar un model d'oficina d'atenció presencial integrada amb tots els canals i d'oficina de registre digital orientat a la millora contínua del servei.
 
Crear, impulsar i mantenir els sistemes corporatius i les bases de dades corporatives de registre, d'informació i d'atenció ciutadana.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.