Text complet de l'Estatut d'autonomia de 1979 signat a Sau, el de l'any 2006, la documentació relacionada amb els recursos interposats davant del Tribunal Constitucional i la posterior sentència.

 

Text de l'Estatut aprovat el 2006

Text íntegre de l'Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol 2006 i enllaços a les traduccions a nou idiomes.

Sentència STC 31/2010, de 28 de juny de 2010

Sentència que resol el recurs d'inconstitucionalitat 8045-2006 i modifica el text estatutari.

Recursos interposats davant el Tribunal Constitucional

Relació de recursos i al·legacions a l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 interposats per grups parlamentaris, comunitats autònomes, etc.

Informe jurídic sobre la sentència del Tribunal Constitucional

Informe sobre la sentència del Tribunal Constitucional elaborat per un grup d'experts per encàrrec del president de la Generalitat.

Especial Sentència sobre l'Estatut. Revista Catalana de dret públic

Anàlisi de juristes experts sobre la sentència 31/2010 i documentació jurídica relacionada.

Estatut d'autonomia de 1979

Text íntegre de l'Estatut de Sau de 1979.