• Imprimeix

Accessibilitat

El compromís de la Generalitat de Catalunya per l'accessibilitat

El web gencat s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.0.

Les pautes WCAG 2.0 es referencien a la Norma UNE  139803:2012, que actualitza i substitueix l’anterior, de 2004, que feia referència a les normes WCAG 1.0.

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions:

  • europea (Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre),
  • espanyola (Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre) i
  • catalana (Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d’accessibilitat).

Consultes i suggeriments

Heu tingut dificultats en la lectura d'alguna pàgina de gencat?

Necessiteu informació sobre l'accessibilitat dels webs de la Generalitat?

Podeu contactar amb la bústia de contacte específica per a aquests temes.

Data d'actualització:  13.11.2015