• Imprimeix

Serveis de la Seu

Registre electrònic

Per presentar de forma telemàtica sol·licituds o comunicacions sobre qualsevol assumpte, adreçada als departaments de la Generalitat o els seus organismes.

Tauler electrònic

Mitjà electrònic de publicació de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per l'Administració de la Generalitat i la resta d'ens previstos.

Verificació de documents

Per contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Informació pública

Eines d'informació pública de la Generalitat de Catalunya, destinades tant a la ciutadania com a d'altres administracions i entitats.

Contacte amb l'Administració

Canals d'atenció ciutadana per sol·licitar informació, fer arribar suggeriments o opinions i formular queixes.