• Imprimeix

Informació pública

Tauler electrònic

És el mitjà electrònic de publicació de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per l'Administració de la Generalitat i la resta d'ens previstos.

Estructura de l'Administració

Informació de contacte dels òrgans que componen l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les persones responsables.

Portal Transparència gencat

El portal Transparència gencat garanteix l'accés de la ciutadania a la informació i dades públiques de la Generalitat de Catalunya.

Oferta pública d'ocupació

Accés a la funció pública: sistemes d'accés i selecció de personal, ofertes públiques i convocatòries, temaris...