• Imprimeix

Verificació de documents

Exemple de document del DOGC amb el CSV marcat en vermell

Exemple de document del DOGC amb el CSV marcat en vermell

Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l'autenticitat.

 

El codi CSV és un codi de 32 dígits alfanumèric que apareix al peu de pàgina o a la capçalera dels documents administratius electrònics generats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  25.01.2018