• Imprimeix

Avisos i talls de servei

Podeu consultar els dies i hores en què algun servei de la Seu electrònica està o ha estat inoperatiu. La consulta està disponible per dia i hora i per tipus d’incidència.

Seleccioneu el document per cercar avisos (2014-2017 o a partir del 2018).

 

A cadascun trobareu la següent informació:

  • Data i hora d'inici de la incidència
  • Data i hora de fi de la incidència
  • Funcionalitat afectada (en català, castellà, anglès i occità-aranès)
  • Servei que causa la incidència (a partir de 2018)

 

Tipologia d'incidències

Per saber què significa cada incidència

Serveis que causen les incidències

Per saber quin servei provoca la incidència (e-NOTUM, e-TRAM, VÀLid, GSIT, PICA...)

Data inici Data fi Funcionalitat afectada (CA) Funcionalidad afectada (ES) Affected functionality (EN) Foncionalitat afectada (OC)
29/11/2017 12.56h 29/11/2017 13.32h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
28/11/2017 23.30h 29/11/2017 00.30h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
28/11/2017 13.02h 28/11/2017 17.32h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
24/11/2017 14.32h 24/11/2017 16.05h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
22/11/2017 08.37h 22/11/2017 09.35h Degradació de circuits de tramitació Degradación de circuitos de tramitación Degradation of processing circuits Degradacion de circuits de tramitacion
20/11/2017 14.00h 20/11/2017 21.00h Tramitar en línia i Presentar factures electròniques Tramitar en línea y Presentar facturas electrónicas Online processing and Present electronic invoices Tramitar en linha e presentar factures electroniques
13/11/2017 10.29h 13/11/2017 15.05h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
07/11/2017 09.46h 07/11/2017 10.34h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
03/11/2017 10.23h 03/11/2017 18.00h Pagaments en línia a Tràmits gencat i Canal Empresa Pagos en línea en Trámites gencat y Canal Empresa Payment online in gencat Procedures and Business Channel Pagar en linha a Tramits gencat eth Canau Enterpresa
02/11/2017 11.44h 02/11/2017 13.23h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
27/10/2017 15.00h 28/10/2017 22.00h Pagaments en línia a Tràmits gencat i Canal Empresa Pagos en línea en Trámites gencat y Canal Empresa Payment online in gencat Procedures and Business Channel Pagar en linha a Tramits gencat eth Canau Enterpresa
24/10/2017 09.09h 24/10/2017 09.28h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
20/10/2017 09.20h 20/10/2017 11.08h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
17/10/2017 12.47h 17/10/2017 13.38h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
16/10/2017 09.25h 16/10/2017 11.05h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
11/10/2017 10.18h 11/10/2017 12.54h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
10/10/2017 10.47h 10/10/2017 12.01h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
09/10/2017 11.22h 09/10/2017 15.12h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
04/10/2017 10.07h 04/10/2017 11.32h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
29/09/2017 14.22h 29/09/2017 14.50h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
20/09/2017 08.00h 20/09/2017 10.30h Tramitar amb el certificat de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre Tramitar con el certificado de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre Online processing with certificates of Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Tramitar en linha damb certificat de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
15/09/2017 16.00h 15/09/2017 20.00h Tramitar en línia a l'Agència Tributària Tramitar en línea en la Agencia Tributaria Online processing in Agència Tributària Tramitar en linha tramitar ne la Agència Tributària
13/09/2017 09.32h 13/09/2017 10.12h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
12/09/2017 14.16h 12/09/2017 15.26h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
25/08/2017 18.00h 28/08/2017 07.00h Accés a les notificacions electròniques i s'allarga el termini automàticament dos dies Acceso a las notificaciones electrónicas y se alarga el plazo automáticamente dos días Access to electronic notifications and the term is extended automatically two days Accès as notificacions electroniques e s'alongue eth termini automaticaments dus dies
18/08/2017 18.00h 21/08/2017 07.00h Accés a les notificacions electròniques i s'allarga el termini automàticament dos dies Acceso a las notificaciones electrónicas y se alarga el plazo automáticamente dos días Access to electronic notifications and the term is extended automatically two days Accès as notificacions electroniques e s'alongue eth termini automaticaments dus dies
08/08/2017 11.29h 08/08/2017 14.14h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
04/08/2017 11.08h 04/08/2017 13.49h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
03/08/2017 10.11h 03/08/2017 15.32h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
02/08/2017 13.05h 02/08/2017 16.27h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
28/07/2017 12.00h 31/07/2017 14.10h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
19/07/2017 14.05h 19/07/2017 14.15h Entrar a La meva carpeta Entrar en Mi carpeta Access to My folder Entrar a Eth mèn dorsièr
21/06/2017 08.07h 21/06/2017 08.50h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
19/06/2017 14.50h 19/06/2017 17.20h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
06/06/2017 15.32h 06/06/2017 16.23h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
31/05/2017 13.23h 31/05/2017 14.29h Entrar a La meva carpeta Entrar en Mi carpeta Access to My folder Entrar a Eth mèn dorsièr
30/03/2017 14.00h 30/03/2017 14.49h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
30/03/2017 09.49h 30/03/2017 10.41h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
29/03/2017 09.43h 29/03/2017 10.29h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
27/03/2017 11.13h 27/03/2017 14.17h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
23/03/2017 10.36h 23/03/2017 11.07h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
20/03/2017 12.02h 20/03/2017 13.25h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
14/03/2017 09.50h 14/03/2017 10.10h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
08/03/2017 09.51h 08/03/2017 10.31h Tramitar en línia i accés a les notificacions electròniques Tramitar en línea y acceso a las notificaciones electrónicas Online processing and access to electronic notifications Tramitar en linha e accès as notificacions electronicas
23/02/2017 11.09h 23/02/2017 15.45h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
22/02/2017 12.47h 22/02/2017 13.32h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
09/02/2017 10.14h 09/02/2017 12.48h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
08/02/2017 22.00h 08/02/2017 00.00h Accés a La meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a notificacions electròniques Acceso a Mi carpeta, Tramitar con autenticación/forma ordinaria y Acceso a notificaciones electrónicas Access to My folder, Online processing with procedures with ordinary authentication/signature and Access to electronic notifications Entrar a Eth mèn dossier, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
08/02/2017 10.53h 08/02/2017 18.48h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
31/01/2017 09.55h 31/01/2017 13.07h Accés a les notificacions Acceso a las notificaciones Access to the notifications Accès as notificacions
30/01/2017 16.05h 30/01/2017 16.55h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
23/01/2017 09.08h 23/01/2017 15.20h Entrar a La meva carpeta i accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
19/01/2017 16.55h 19/01/2017 17.35h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
17/01/2017 10.20h 17/01/2017 19.47h Tramitar en línia i accés a lesi notificacions electròniques Tramitar en línea y acceso a las notificaciones electrónicas Online processing and access to electronic notifications Tramitar en linha e accès as notificacions electronicas
14/01/2017 10.31h 14/01/2017 15.18h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
12/01/2017 09.36h 12/01/2017 14.47h El servei per donar-se d'alta a idCAT Mòbil no funciona El servicio para darse de alta en idCAT Móvil no funciona The service to register with idCAT Mobile does not work Eth servici entà dar-se de nauta a idCAT Mobila non foncione
11/01/2017 14.38h 11/01/2017 15.56h Incidència que afecta a l’accés als portals Incidencia que afecta al acceso a los portales Incidence affecting access to portals Incidéncia qu'afècte a l’accès enes portaus
23/12/2016 12.39h 23/12/2016 15.25h Tramitar amb autenticació/signatura ordinària a Tràmits gencat i Canal Empresa amb VALID del CAOC Tramitar con autenticación/firma ordinaria en Trámites gencat y Canal Empresa con VALID del CAOC Procedures with ordinary authentication/signature in gencat Procedures and Business Channel with VALID of CAOC Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària at Tramits gencat i Canau Enterpresa damb VALID deth CAOC
14/12/2016 10.07h 14/12/2016 10.21h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
13/12/2016 09.54h 13/12/2016 11.57h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
28/11/2016 09.53h 28/11/2016 12.14h Amb VALID del CAOC: Entrar a La Meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a les notificacions Con VALID del CAOC: Entrar en Mi carpeta, Tramitar con autenticación/firma ordinaria y Acceso a las notificaciones With VALID of CAOC: Access to My folder, Online processing with procedures with ordinary authentication/signature and Access to electronic notifications Damb VALID deth CAOC: Entrar a Eth mèn dorsier, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
25/11/2016 15.05h 25/11/2016 15.46h Amb VALID del CAOC: Entrar a La Meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a les notificacions Con VALID del CAOC: Entrar en Mi carpeta, Tramitar con autenticación/firma ordinaria y Acceso a las notificaciones With VALID of CAOC: Access to My folder, Online processing with procedures with ordinary authentication/signature and Access to electronic notifications Damb VALID deth CAOC: Entrar a Eth mèn dorsier, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
21/11/2016 12.19h 21/11/2016 15.38h Tramitar en línia, Adjuntar document, Pagar en línia i Accés a les notificacions Tramitar en línea, Adjuntar documento, Pagar en línea y Acceso a las notificaciones Online processing, attach document, Payment online and access to the electronic notifications Tramitar en linha, Adjuntar document, Pagar en linha e accès as notificacions electronicas
15/11/2016 13.01h 15/11/2016 16.27h Tramitar en línia, Adjuntar document, Pagar en línia i Accés a les notificacions Tramitar en línea, Adjuntar documento, Pagar en línea y Acceso a las notificaciones Online processing, attach document, Payment online and access to the electronic notifications Tramitar en linha, Adjuntar document, Pagar en linha e accès as notificacions electronicas
11/11/2016 12.29h 11/11/2016 13.38h Amb VALID del CAOC: Entrar a La Meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a les notificacions Con VALID del CAOC: Entrar en Mi carpeta, Tramitar con autenticación/firma ordinaria y Acceso a las notificaciones With VALID of CAOC: Access to My folder, Online processing with procedures with ordinary authentication/signature and Access to electronic notifications Damb VALID deth CAOC: Entrar a Eth mèn dorsier, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
10/11/2016 13.00h 10/11/2016 18.00h Amb VALID del CAOC: Entrar a La Meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a les notificacions Con VALID del CAOC: Entrar en Mi carpeta, Tramitar con autenticación/firma ordinaria y Acceso a las notificaciones With VALID of CAOC: Access to My folder, Online processing with procedures with ordinary authentication/signature and Access to electronic notifications Damb VALID deth CAOC: Entrar a Eth mèn dorsier, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
18/10/2016 00.00h 18/10/2016 23.59h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
08/10/2016 20.00h 09/10/2016 11.00h S’interromp l’actualització de la informació de l’estat del trànsit de les carreteres catalanes Si interrumpe la actualización de la información del estado del tráfico en las carreteras catalanas The update of the information on the traffic status of the Catalan roads is interrupted S’interromp l’actualizacion dera informacion de l’estada deth transit des carretères catalanes
08/10/2016 20.00h 09/10/2016 11.00h No es pot tramitar a les Sancions de trànsit No se pueden tramitar las Sanciones de tráfico Traffic penalties can not be processed Non se pòt tramitar as Sancions de transit
26/09/2016 00.00h 26/09/2016 23.59h Degradació de circuits de tramitació Degradación de circuitos de tramitación Degradation of processing circuits Degradacion de circuits de tramitacion
20/09/2016 00.00h 20/09/2016 23.59h Degradació de circuits de tramitació Degradación de circuitos de tramitación Degradation of processing circuits Degradacion de circuits de tramitacion
19/09/2016 00.00h 19/09/2016 23.59h Degradació de circuits de tramitació Degradación de circuitos de tramitación Degradation of processing circuits Degradacion de circuits de tramitacion
16/09/2016 14.30h 17/09/2016 12.00h Servei eFACT d’entrada de factures electròniques romandrà tallat. Les factures lliurades en aquest interval de temps s’acumularan (no hi haurà rebuig) i s’enviaran posteriorment al registre Servicio eFACT de entrada de facturas electrónicas no funciona. Las facturas entragadas en este intervalo de tiempo se acumularán (no habrá recibo y se enviarán posteriormente al registro) FACT service and e-invoice entry will remain cut. The invoices delivered in this time interval will be accumulated (there will be no refusal) and will be sent later to the registry Servici eFACT d’entrada de factures electroniques demorarà talhat. Es factures liurades er aguest intervau de temps s’acumularàn (non i aurà arrefús) e s’enviaràn posterioraments ath registre
07/09/2016 15.00h 07/09/2016 19.00h Servei de consulta de la D.G. del Cadastre Servicio de consulta de la DG del Catastro Consultation service of the D.G. of the Cadastre Servici de consulta dera D.G. Deth Cadastre
11/08/2016 14.00h 11/08/2016 19.00h Entrar a La meva carpeta i Tramitar amb autenticació/signatura ordinària Entrar en Mi carpeta y Tramitar con autenticación/firma ordinaria Access to My folder and online procedures with ordinary authentication/signature Entrar a Eth mèn dorsièr e Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària
29/07/2016 11.00h 29/07/2016 12.15h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
20/07/2016 11.45h 20/07/2016 14.00h Entrar a La meva carpeta i Tramitar amb autenticació/signatura ordinària Entrar en Mi carpeta y Tramitar con autenticación/firma ordinaria Access to My folder and online procedures with ordinary authentication/signature Entrar a Eth mèn dorsièr e Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària
19/07/2016 12.00h 19/07/2016 14.00h Entrar a La meva carpeta i Tramitar amb autenticació/signatura ordinària Entrar en Mi carpeta y Tramitar con autenticación/firma ordinaria Access to My folder and online procedures with ordinary authentication/signature Entrar a Eth mèn dorsièr e Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària
19/07/2016 12.15h 19/07/2016 16.00h Entrar a La meva carpeta i Tramitar amb autenticació/signatura ordinària Entrar en Mi carpeta y Tramitar con autenticación/firma ordinaria Access to My folder and online procedures with ordinary authentication/signature Entrar a Eth mèn dorsièr e Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària
13/07/2017 09.15h 13/07/2017 14.00h Tramitar amb autenticació/signatura ordinària amb certificats de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Tramitar con autenticación/firma ordinaria con certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Procedures with ordinary authentication/signature with cerfiticates of Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària damb certificat de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
07/07/2016 00.05h 07/07/2016 07.00h Entrar a La meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta, Tramitar con autenticación/firma ordinaria y Acceso a las notificaciones Access to My folder, online procedures with ordinary authentication/signature and access to electronic notifications Entrar a Eth mèn dorsièr, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
27/06/2016 13.00h 27/06/2016 14.30h Entrar a La meva carpeta Entrar en Mi carpeta Access to My folder Entrar a Eth mèn dorsièr
10/06/2016 21.00h 13/06/2016 09.00h Entrar a La meva carpeta, Tramitar amb autenticació/signatura ordinària i Accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta, Tramitar con autenticación/firma ordinaria y Acceso a las notificaciones Access to My folder, online procedures with ordinary authentication/signature and access to electronic notifications Entrar a Eth mèn dorsièr, Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària e accès as notificacions electronicas
10/06/2016 21.00h 13/06/2016 09.00h Tramitar Sol·licituds d’Accés a Informació Pública Tramitar Solicitudes de Acceso a Información pública Online processing of Application form of Access to Public Information Tramitar en linha Sollicituds d'Accès ara Informacion Publica
10/06/2016 21.00h 13/06/2016 09.00h Servei eFACT: Les factures s'acumularan i posteriorment s'enviaran Servicio eFACT: Las facturas se acumularán y posteriormente se enviarán EFACT Service: The invoices will be accumulated and will be sent later Servici eFACT: Es factures s'acumularàn e posterioraments s'enviaràn
31/05/2016 00.00h 31/05/2016 23.59h Tramitar en línia, Pagar en línia i Enviar document Tramitar en línea, Pagar en línea y Enviar documento Online processing, Payment online and send document Tramitar en linha, Pagar en linha e Enviar document
01/04/2016 00.00h 27/05/2016 23.59h Tramitar amb autenticació/signatura ordinària amb certificats de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Tramitar con autenticación/firma ordinaria con certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Procedures with ordinary authentication/signature with cerfiticates of Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària damb certificat de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
23/05/2016 17.00h 24/05/2016 08.00h Tramitar amb autenticació/signatura ordinària Tramitar con autenticación/firma ordinaria Procedures with ordinary authentication/signature Tramitar damb autentificacion/signatura ordinària
13/05/2016 17.00h 13/05/2016 20.00h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
07/05/2016 00.00h 09/05/2016 18.00h Pagar en línia - sense autenticació Pagar en línea - sin autenticación Payment online – without authentication Pagar en linha – sense autentificacion
29/04/2016 17.00h 29/04/2016 20.00h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
27/04/2016 16.00h 27/04/2016 17.00h Tramitar en línia, Adjuntar document i Pagar en línia Tramitar en línea, Adjuntar documento y Pagar en línea Online processing, attach document and Payment online Tramitar en linha, Adjuntar document e Pagar en linha
18/01/2016 09.00h 18/01/2016 15.17h Pagar en línia - sense autenticació Pagar en línea - sin autenticación Payment online – without authentication Pagar en linha – sense autentificacion
18/01/2016 09.00h 18/01/2016 13.20h Tramitar amb signatura de sol·licitud (certificat) / Adjuntar document amb signatura a la sol·licitud Tramitar con firma de solicitud (certificado) / Adjuntar documento con firma a la solicitud Application procedures with signature (certificate)/Attaching signed document to the application Tramitar damb signatura de sollicitud (certificacion) / Júnher document damb signatura ena sollicitud
15/01/2016 19.00h 15/01/2016 23.50h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
18/12/2015 09.00h 18/12/2015 10.30h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
21/11/2015 01.00h 21/11/2015 01.30h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
14/11/2015 00.00h 15/11/2015 23.59h Tramitar la Llicència de caça Tramitar la Licencia de caza Online processing of Hunting licence Tramitar en linha era Licéncia de caça
14/11/2015 00.00h 15/11/2015 23.59h Tramitar el Permís de pesca en zona controlada i competicions esportives Tramitar el Permiso de pesca en zona controlada y competiciones deportivaws Online processing of Permit to fish in a controlled area and fishing contests Tramitar en linha eth Permís de pesque era zòna contarotlada e competicions esportiues
14/11/2015 00.00h 15/11/2015 23.59h Tramitar la Llicència de pescar recreativa de superfície Tramitar la Licencia de pesca recreativa de superficie Online processing of Recreational fishing licences for shallow water Tramitar en linha era Licéncia de pescar recreativa de superfícia
14/11/2015 00.00h 15/11/2015 23.59h Tramitar la Llicència de pesca subaquàtica Tramitar la Licencia de pesca subacuática Online processing of Underwater fishing licence Tramitar en linha era Licéncia de pesca subaquàtica
14/11/2015 00.00h 15/11/2015 23.59h Tramitar l'Autorització de moviment de bestiar Tramitar la Autorización de movimiento de ganado Online processing of Authorization of movement of livestock Tramitar en linha era Autorizacion de movement de bestial
04/11/2015 00.00h 04/11/2015 23.59h Entrar a La meva carpeta i Accés a les notificacions Entrar en Mi carpeta y acceso a las notificaciones Access to My folder and the notifications Entrar a Eth mèn dorsièr e accès as notificacions
03/11/2015 00.00h 03/11/2015 23.59h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
16/10/2015 19.00h 19/10/2015 16.00h Tramitar en línia i Adjuntar document Tramitar en línea y Adjuntar documento Online processing and attach document Tramitar en linha e Adjuntar document
16/09/2015 15.00h 16/09/2015 18.15h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
12/06/2015 20.00h 15/06/2015 08.00h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
20/03/2015 18.00h 23/03/2015 07.00h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
23/01/2015 16.00h 26/01/2015 08.00h Tramitar en línia Tramitar en línea Online processing Tramitar en linha
28/02/2014 22.00h 01/03/2014 20.00h No funciona el Tauler electrònic. Afecta al còmput de terminis per als edictes que es publiquen únicament al Tauler electrònic, corresponents a la matèria Empresa i Ocupació i a la Procedència Inspecció de treball/Sancions o Treball/Sancions, en que el termini de publicació s’allarga un dia més No funciona el Tablón electrónico. Afecta al cómputo de plazos para los edictos que se publican únicamente en el Tablón electrónico, correspondientes a la materia Empresa y Ocupación y a la Procedencia Inspección de trabajo/Sanciones o Trabajo/Sanciones, en que el plazo de publicación se alarga un día más The electronic board does not work. It affects the calculation of deadlines for the edicts that are published only in the Electronic Board, corresponding to the matter Company and Occupation and to the Origin Labor Inspection / Sanctions or Work / Sanctions, in which the publication term is extended one day Non foncione eth Tauler electronic. Afècte ath còmput de terminis entàs edictes que se publiquen unicaments ath Tauler electronic, corresponents ara matèria Emprenuda e Aucupacion e ara Procedéncia Inspeccion de trabalh/Sancions o Trabalh/Sancions, eth que eth termini de publicacion s’alongue un dia mès
Data inici Data fi Funcionalitat afectada (CA) Funcionalidad afectada (ES) Affected functionality (EN) Foncionalitat afectada (OC)