• Imprimeix

Serveis que causen les incidències

Per saber quin servei provoca la incidència.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) emet serveis de certificació electrònica mitjançant els quals la ciutadania, les empreses i l’administració poden identificar-se i realitzar tràmits de manera segura a través d’internet.

Existeixen certificats en funció de destinatari:

 • Persona física
 • De representant
  • per a administradors únics i solidaris
  • de persona jurídica
  • d’entitat sense personalitat jurídica
 • Administració pública
 • De component

L’EACAT és una plataforma que permet fer trameses documentals digitals, tot mantenint la validesa jurídica i facilitant la integració automatitzada de la informació en els serveis de les administracions catalanes.

L’e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L’accés a l’e-TRAM es fa des del web de l’ajuntament.

L’e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

 • Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
 • Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
 • Consultar l’estat i el contingut del seus tràmits

L’aplicació @Firma serveix per signar documents electrònics a qualsevol sistema operatiu. És del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

És la plataforma corporativa de tramitació en línia de la Generalitat de Catalunya, que proporciona prestacions genèriques per a la presentació de sol·licituds per part de la ciutadania i les empreses, i per a les comunicacions i seguiment de l’estat de la tramitació (requeriments de documentació i pagament i resolució del tràmit).

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil.

Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Plataforma que permet l'accés a informació dels organismes de la Generalitat i altres administracions públiques i institucions (interoperabilitat), el consum de serveis comuns de tramitació que faciliten la implantació de serveis electrònics, i la integració entre els sistemes d'informació departamentals i la plataforma de tramitació corporativa, tot sota criteris d'estandardització, rapidesa, senzillesa, seguretat i legalitat.

El Servei VÀLid és un servei a través del qual les administracions públiques catalanes poden delegar els processos d’autenticació i signatura dels usuaris. Així, VÀLid és un integrador de sistemes d’identificació que dóna accés, amb una sola integració, als diferents mecanismes d’identificació que els ciutadans poden emprar a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques catalanes.

Actualment, els sistemes disponibles són els següents:

 • idCAT Mòbil. És un mecanisme ofert pel Consorci AOC basat en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, prèviament enregistrat.
 • Autenticació amb certificat qualificat o reconegut. Ofereix un mecanisme per tal d’identificar als usuaris que disposin de certificat qualificat o reconegut, tant en programari com en targeta.
 • Cl@ve. És el sistema d’identificació d’usuaris emprat i ofert per l’Administració General de l’Estat.

El Validador és un servei que permet realitzar la validació de certificats digitals i signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix la normativa vigent.

 

El poden utilitzar totes les administracions públiques catalanes i les empreses que necessitin per relacionar-se amb l’administració pública catalana. Actualment hi ha 176 aplicacions que utilitzen el servei.