• Imprimeix

Tipologia d'incidències

Per saber què significa cadascuna de les incidències més comunes disponibles al cercador, consulteu aquesta llista:

No es pot enviar el formulari de sol·licitud de cap tràmit.

No es pot enviar el formulari de sol·licitud de cap tràmit amb idCAT Mòbil o altres mecanismes de signatura ordinària.

No es pot enviar el formulari de sol·licitud de cap tràmit signat electrònicament. El motiu és que la signatura no es pot validar. Aplica als tràmits que necessiten obligatòriament que la sol·licitud vagi signada amb certificat digital.

A més a més, tampoc no es pot aportar documentació que vagi signada amb certificat digital.

No es pot fer el tràmit "*"

No es pot aportar documentació als tràmits en cap cas (ni amb certificat digital, ni amb autenticació, ni sense cap de les dues).

No es pot  aportar documentació als tràmits des de La meva carpeta.

No es pot aportar documentació que s’hagi requerit que estigui signada.

No es pot fer el pagament de la taxa als tràmits, en cap cas (ni amb certificat digital, ni amb autenticació, ni sense cap de les dues).

No es pot fer el pagament de la taxa als tràmits des de La meva carpeta.

No es pot accedir a La meva carpeta, amb DNI o amb el número de cas, per veure les actualitzacions de les gestions realitzades, ja sigui un avís, un canvi d’estat o una resposta de l’Administració.

No es pot accedir a La meva carpeta, amb qualsevol mitjà d’identificació digital (idCAT, certificat, etc.) per veure les actualitzacions de les gestions realitzades, ja sigui un avís, un canvi d’estat o una resposta de l’Administració.

No es pot concertar una cita prèvia en línia a les oficines de la Generalitat de Catalunya.

No es pot enviar el formulari d’atenció ciutadana de la bústia de contacte.

Aquest formulari s’utilitza per fer enviar els comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya.

No es pot enviar el formulari d’atenció ciutadana de la bústia de contacte si s’adjunten documents.

Aquest formulari s’utilitza per fer arribar els comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya.

No es poden modificar les dades personals desades al Registre de dades de la Seu electrònica.

Cal recordar que quan us doneu d’alta a l’idCAT Mòbil, les dades queden registrades automàticament a la base de dades de la Seu electrònica.

No es pot accedir a La meva carpeta del Canal Empresa, ni amb certificat digital, ni amb idCAT mòbil, ni amb la contrasenya d’un sol ús.

No es pot accedir a les notificacions de La meva carpeta, ni amb certificat digital, ni amb idCAT mòbil, ni amb la contrasenya d’un sol ús.