• Imprimeix

Preguntes freqüents

Informació sobre possibles dubtes de seguretat, tramitació, notificacions, validacions...

Aquesta Seu electrònica utilitza un protocol segur de comunicacions (https) que us garanteix unes comunicacions segures a la xarxa.

Per a la signatura dels documents que genera, s’utilitza un certificat digital de segell electrònic de nivell mitjà emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que és l’entitat de certificació catalana.

En aquesta Seu se sol·licitaran només les dades personals estrictament imprescindibles per a la gestió dels tràmits i el seu tractament està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Si voleu sol·licitar un servei o tràmit que té un formulari específic que permet la tramitació en línia, un cop hagueu pujat el formulari i l’hagueu enviat per la seva tramitació, el registre d’entrada és automàtic contra el registre electrònic de gencat tràmits. Us retornarà el número d’assentament en el rebut de la presentació.

Si voleu presentar una sol·licitud o comunicació sobre un assumpte pel qual no hi ha un formulari específic habilitat, podeu cercar el tràmit anomenat Petició genèrica on mitjançant un formulari genèric podreu presentar aquesta petició. Un cop hagueu pujat el formulari i l’hagueu enviat per la seva tramitació, el registre d’entrada és automàtic contra el registre electrònic de gencat tràmits. Us retornarà el número d’assentament en el rebut de la presentació.

Important: si utilitzeu el tràmit Petició genèrica per a sol·licitar un tràmit que disposa de formulari específic, l’òrgan competent us pot requerir a que complimenteu el corresponent formulari per a seguir endavant amb la tramitació. Tot i així, la data de presentació de la Petició genèrica inicial serà vàlida a efectes del còmput de terminis.

Aneu a la pestanya Tràmits i cerqueu el vostre tràmit. Un cop allà seguiu les instruccions que se us indicaran per tal de procedir correctament.

Podeu consultar l'estat dels tràmits que heu iniciat en aquesta Seu accedint a La meva carpeta.

Revocar un certificat és anul·lar la seva validesa abans de la data de caducitat que consta en el mateix. La revocació pot ser sol·licitada per la persona usuària en qualsevol moment, i en especial, quan la persona titular cregui que la seguretat de la seva clau privada hagi pogut ser compromesa.

En cas que hagueu informat d’una adreça de correu electrònic en el vostre expedient, rebreu un correu electrònic amb un enllaç per accedir a la vostra notificació.

També podeu accedir a la notificació a través de La meva carpeta.

El formulari de sol·licitud PDF amb els documents adjunts, en el format que el tràmit accepti, no pot superar una grandària màxima total de 5Mb.

Si el tràmit permet adjuntar documentació posteriorment a la presentació de la sol·licitud, es podrà fer des de consulta del detall de la sol·licitud enviada, accedint per número de cas i identificador de la persona que sol·licita o presenta, o accedint a La meva carpeta (la de Tràmits gencat o la del Canal Empresa) amb certificat digital. Cada document a adjuntar podrà ser en qualsevol dels formats que el propi requeriment accepti i amb un màxim de 10Mb per document (que s'enviaran individualment).

El nombre de fitxers que es poden adjuntar anirà en funció del tràmit.

Un formulari quedarà validat si totes les dades obligatòries han estat correctament emplenades i els documents obligatoris annexats. Per validar-lo, cal prémer el botó "validar" ubicat al final. Si la validació mostra errors, cal esmenar-los i tornar a prémer el botó fins que la validació sigui correcta.

Si el formulari requereix signatura electrònica, aquesta es demana un cop s'ha validat correctament el formulari.

Per poder enviar un formulari cal que aquest es trobi validat (i signat, si escau) correctament.

Caldrà revisar que no hi hagi cap camp d'obligatori emplenament pendent d'omplir; en aquest cas s'indicarà en vermell el camp a complimentar. També caldrà que comproveu la instal·lació del vostre certificat si és que heu signat un.

En principi caldrà esperar a què el sistema intenti processar la petició. Al final del procés, si hi ha un problema se us avisarà de l'error.

En cas que s'hagi premut Envia dins d'Enviar a tramitar i sense rebre resposta, tanqueu el navegador.

Si no esteu segurs d'haver completat del tot la sol·licitud, podeu accedir a La meva carpeta o podeu trucar al 012 per a saber si disposa d'una tramitació iniciada. El 012 us facilitarà el número de cas per fer el seguiment del tràmit.

És un sistema d’identificació basat en l’ús de contrasenyes d’un sol ús que s’envien per SMS al telèfon mòbil. No calen certificats i el sistema no té data de caducitat. A més, l’alta al servei no té cap cost i la pot demanar per internet qualsevol persona que tingui més de 16 anys.

idCAT Mòbil

Què és, com obtenir-lo, com utilitzar-lo, modificació, baixa i suspensió...

L'idCAT és un certificat amb nivell de seguretat alt que permet la identificació i signatura per a tràmits que requereixin aquest nivell de seguretat per la informació que tracten. A més l’idCAT proporciona una signatura electrònica avançada.

L'idCAT Mòbil és un sistema d’identificació i signatura amb nivell de seguretat mitjà i que proporciona una signatura reconeguda.

L’òrgan gestor és el que ha de determinar el sistema d’identificació i signatura que exigeix per a cada tràmit.