L'Administració pública a Catalunya

 • La Generalitat

  Com s’estructura la Generalitat i quins són els plans de govern que regeixen la gestió de l’activitat autonòmica.

 • L’Administració pública

  Com s’organitza l’Administració i el sector públic, quins són els processos i l’administració electrònica i com es gestiona la innovació i el talent.

 • La funció pública

  Què és i com s’organitza la funció pública, relació de llocs de treball i càrrecs, com accedir-hi, plans de reforma i polítiques, empleats públics, normativa, circulars i instruccions.

 • Relacions institucionals

  Intergovernamentals, amb el Parlament, bilaterals Generalitat-Estat, traspassos...

 • Delegacions territorials de Catalunya

  Informació de les set delegacions territorials del Govern de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran

 • Afers exteriors

  Informació sobre la coordinació de l’acció exterior, la cooperació territorial, el cos consular, la cooperació al desenvolupament i les Comunitats Catalanes a Catalunya.

 • Atenció ciutadana

  Com contactar amb la Generalitat per telèfon (012), per Internet i presencialment, a través de les oficines d’atenció ciutadana i les oficines de registre d’entrada i sortida de documents.

 • Govern obert

  Eina que engloba tots els instruments per tal que la ciutadania pugui mantenir-se activa, així com deliberar i participar en el disseny i l’execució de polítiques públiques.

 • Transparència

  Transparència administrativa i rendiment de comptes en l’acció de Govern. Informa de les retribucions dels alts càrrecs, les dietes per assistència a consells d’administració...

 • Dades obertes

  Estratègia de dades obertes de la Generalitat: obertura de dades, reutilització, foment i formació en l’ús, catàleg...

 • Grups d’interès

  Persones i organitzacions que duen a terme activitats que influeixen en les polítiques públiques, en les propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.