L’economia de Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement, que es destina a hisenda, estadística, jocs i apostes, finances, universitats i recerca, telecomunicacions i sistema de tributs.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre les assegurances, la contractació pública, l’economia del sector públic, les entitats de crèdit i mercat de valors, els fons europeus, el finançament, els tributs i els pressupostos.

 • Catalunya 2020

  Estratègia catalana de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) amb l’objectiu de promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

 • Agència Tributària de Catalunya

  Ens que gestiona, liquida, inspecciona i recapta els tributs de la Generalitat i els cedits per l’Estat.

 • Tributs de Catalunya

  Plataforma informativa i d’assistència als contribuents de Catalunya.

 • Contractació Pública

  Plataforma de serveis de contractació pública, amb tota la informació de licitacions i adjudicacions per als contractants i licitadors.

 • Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

  Informació estadística de Catalunya, amb dades de població, societat, economia i territori.

 • Institut Català de Finances

  Entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya que facilita el finançament a llarg termini del sector públic i privat.