L’empresa, la indústria i l’energia a Catalunya

 • Canal Empresa

  Portal web que aglutina tots els tràmits i els serveis que les administracions públiques ofereixen a empresaris, professionals i intermediaris.

 • Autònoms

  Assessorament, programes, formació, finançament i tota la informació relacionada amb els autònoms.

 • Catalunya Emprèn

  Programa que fomenta l’emprenedoria amb accions específiques per a la creació, creixement i consolidació de noves empreses.

 • Energia

  Què és, d’on prové, formes i usos d’energia, renovables, autoconsum...

 • Indústria

  Seguretat i qualitat de l’activitat de les instal·lacions industrials (homologacions, carnets, empreses, normativa...) i informes sobre la indústria a Catalunya.

 • Xarxa Emprèn

  Portal de la creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya.

 • Banc de coneixement empresarial

  Recull de continguts orientats al negoci de les empreses catalanes i espais de participació i networking temàtics i sectorials.

 • Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial

  Les oficines informen, assessoren, inicien, gestionen i resolen tràmits sobre temes relacionats amb l'empresa.

 • Marques i patents

  Tota la informació sobre les marques i noms comercials, les patents i els models d’utilitat, el disseny industrial i la propietat intel·lectual en general.