La justícia a Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost del Departament de Justícia, destinat a la gestió administrativa, els serveis penitenciaris, l'execució penal i la justícia juvenil, i les entitats jurídiques.

 • Mediació en dret privat

  La mediació és un procés de gestió de conflictes en què un professional fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin conjuntament una solució vàlida, responsable i útil per a tothom.

 • Serveis penitenciaris

  L’execució penal a Catalunya abasta diferents matèries: els centres penitenciaris, la reinserció, la mediació i la reparació penal, la col·laboració institucional i social, el servei d’orientació jurídica penitenciària, l’assessorament tècnic penal...

 • Plans i projectes estratègics

  Documents que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l'àmbit de la justícia.

 • Administració de justícia

  Informació sobre com s'administra la justícia a Catalunya: Jutjats i tribunals, orientació jurídica, justícia gratuïta, medicina legal, tribunal del jurat...

 • Portal jurídic

  Recull digital del dret vigent a Catalunya, amb els textos consolidats de la legislació catalana, i part de l'estatal i europea. Consulta gratuïta i en català de la normativa actualitzada.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre l'atenció a les víctimes de delictes, el dret civil català, la justícia juvenil, les mesures penals i la reinserció, la mediació i les entitats jurídiques.