Us pot interessar...

La justícia a Catalunya

 • Seu judicial electrònica

  Informació dels serveis i tràmits que l'Administració de justícia a Catalunya ofereix als ciutadans i professionals del dret.

 • Administració de justícia

  Informació sobre com s'administra la justícia a Catalunya: Jutjats i tribunals, orientació jurídica, justícia gratuïta, medicina legal, tribunal del jurat...

 • Atenció a la víctima

  Informació i atenció a la víctima de delictes, amb adreces i telèfons de contacte, així com oficines on adreçar-se.

 • Memòria

  Recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica durant el període entre 1931 i 1980.

 • Reinserció

  El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) dona segones oportunitats a les persones privades de llibertat, a través de la formació en oficis i el treball productiu.

 • Mediació

  La mediació és un procés de gestió de conflictes en què un professional fa possible que les persones parlin, reflexionin i cerquin conjuntament una solució vàlida, responsable i útil per a tothom.

 • Dret civil català

  Catalunya té un codi civil específic, amb la seva pròpia legislació i jurisprudència.

 • Serveis penitenciaris

  L’execució penal a Catalunya abasta diferents matèries: els centres penitenciaris, la reinserció i la rehabilitació, la reparació penal, el servei d’orientació jurídica penitenciària...

 • Portal jurídic

  Recull digital del dret vigent a Catalunya, amb els textos consolidats de la legislació catalana, i part de l'estatal i europea. Consulta gratuïta i en català de la normativa actualitzada.

 • Entitats jurídiques

  Associacions, federacions, fundacions, col·legis professionals, acadèmies, entitats religioses, partits polítics, grups d'interès...

 • Drets civils i polítics

  Quins drets són, com denunciar la vulneració de drets, entitats i organismes compromesos amb els drets civils i polítics...

 • Justícia juvenil

  Mediació i reparació extrajudicial, assessorament dels menors i joves encausats i execució de mesures dictades pels òrgans judicials.

 • Mesures penals alternatives

  Donen una resposta menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte lleu o menys greu.