El termini per presentar-se acaba el proper 31 de juliol

L’associacionisme i la participació ciutadana a Catalunya

 • Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies

  Gestiona les polítiques de Treball i les socials vinculades a l'Estat del Benestar, la lluita contra l'exclusió social, la integració social, la diversitat religiosa i les entitats.

 • Departament de Justícia

  S'encarrega de l'Administració de justícia a Catalunya, els serveis penitenciaris, el dret civil català, les associacions i fundacions, els notaris i els registradors.

 • Acció comunitària

  Programes que treballen per a la inclusió i cohesió social, com són les actuacions de participació ciutadana, l'associacionisme i el voluntariat, així com l'assessorament a les entitats.

 • Voluntariat

  Plans de promoció del voluntariats, amb ajuts, subvencions i altres tràmits per afavorir el suport a les entitats i a la ciutadania.

 • Eleccions i consultes

  Informació sobre la terminologia electoral, les eleccions i referèndums a Catalunya, bibliografia sobre matèria electoral, així com la normativa, les dades electorals i el préstec d'urnes.

 • Participació democràtica

  Gestiona la participació ciutadana i els espais de participació a la Generalitat de Catalunya.

 • Participa gencat

  Portal de participació ciutadana en línia de la Generalitat de Catalunya, creat per facilitar la implicació de la ciutadania en les tasques de govern del país.

 • Associacionisme juvenil

  Gestió i foment de la participació juvenil en associacions i entitats, així com en els programes d'intercanvi d'estudiants.

 • Tràmits d’associacions

  Accés a la informació sobre com fer tots els tràmits d’associacions que en línia o bé presencialment (constituir o dissoldre una associació, modificar-ne els estatuts, sol·licitar les dades registrals, etc.).

 • Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

  S’encarrega de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària