L’associacionisme i la participació ciutadana a Catalunya

 • Acció comunitària

  Programes que treballen per a la inclusió i cohesió social, com són les actuacions de participació ciutadana, l'associacionisme i el voluntariat, així com l'assessorament a les entitats.

 • Voluntariat

  Plans de promoció del voluntariats, amb ajuts, subvencions i altres tràmits per afavorir el suport a les entitats i a la ciutadania.

 • Eleccions i consultes

  Informació sobre la terminologia electoral, les eleccions i referèndums a Catalunya, bibliografia sobre matèria electoral, així com la normativa, les dades electorals i el préstec d'urnes.

 • Participació democràtica

  Gestiona la participació ciutadana i els espais de participació a la Generalitat de Catalunya.

 • Participa gencat

  Portal de participació ciutadana en línia de la Generalitat de Catalunya, creat per facilitar la implicació de la ciutadania en les tasques de govern del país.

 • Entitats jurídiques

  Associacions, federacions, fundacions, col·legis professionals, acadèmies, entitats religioses, partits polítics, grups d'interès...

 • Associacionisme juvenil

  Gestió i foment de la participació juvenil en associacions i entitats, així com en els programes d'intercanvi d'estudiants.

 • Cercador d’entitats juvenils

  Associacions juvenils, entitats que presten serveis a la joventut, seccions juvenils d’altres associacions o entitats i consells locals de joventut.

 • Xarxanet

  Notícies i recursos per a les entitats i el voluntariat.