Us pot interessar...

Els serveis socials de Catalunya

 • Plans d’actuació

  Documents d’estratègies de treball en els àmbits de la lluita contra la pobresa, la immigració, les persones amb discapacitat, les addiccions i els serveis socials en general.

 • Serveis socials

  Quins són els serveis socials bàsics i especialitzats, els recursos, els ajuts i les subvencions.

 • Immigració

  Dades sobre immigració, acollida, informes d’estrangeria, informació i orientació a l’immigrant, servei d’acompanyament i  ajuts i subvencions.

 • Persones amb dependència

  Informació i recursos en relació amb les situacions de dependència, els cuidadors i els professionals del sector, així com les polítiques de promoció de l’autonomia.

 • Persones amb discapacitat

  Què és i com es reconeix la situació de discapacitat, informació i orientació, recursos i suport a l’autonomia a la pròpia llar.

 • Inclusió i cohesió social

  Serveis i recursos per prevenir i lluitar contra els factors d'exclusió social i facilitar les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

 • Assistència jurídica gratuïta

  La Generalitat garanteix el compliment del dret constitucional a disposar d’una justícia gratuïta.

 • Atenció a la víctima

  Informació i atenció a la víctima de delictes, amb adreces i telèfons de contacte, així com oficines on adreçar-se.

 • Documentació de serveis socials: DIXIT

  Gestió i difusió del coneixement en l'àmbit del benestar social, els drets de ciutadania, la promoció de l’autonomia i l'atenció a la dependència.

 • Xarxa Òmnia

  Programa preventiu, socioeducatiu, de promoció individual i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat.