La tecnologia, la innovació i la recerca a Catalunya

 • Dept. d'Empresa i Coneixement

  Gestiona el comerç i l’artesania, el consum i el turisme, la indústria i l’energia i la societat de la informació.

 • Catalunya 2020

  Estratègia catalana de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) amb l’objectiu de promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

 • SmartCatalonia

  Estratègia catalana per generar un pol d'innovació digital per fomentar el creixement econòmic, la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat.

 • Telecomunicacions i societat de la informació

  Competències en telecomunicacions i societat de la informació, plans digitals, seguretat i infraestructures de telecomunicacions.

 • Recerca

  Polítiques de recerca i desenvolupament per a l’atracció d’investigadors, la creació de centres de recerca i de grans infraestructures a les universitats i altres centres.

 • Governança radioelèctrica

  Consulta i divulgació sobre les antenes de telefonia mòbil.

 • Xarxa Punt TIC de Catalunya

  Xarxa integrada per més de 600 punts públics d’accés a internet i a les tecnologies de la informació i les telecomunicacions al vostre abast.

 • Centre de Seguretat de la Informació

  Eina per a la generació d’un teixit empresarial català d’aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional.

 • Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

  Gestió d’ajuts i programes de suport per a la comunitat universitària i els professionals de la recerca i la innovació, al sector públic i privat.

 • Euraxess Catalonia

  Guia per a investigadors amb informació i suport per venir a fer recerca a Catalunya.

 • Espai Europeu de Recerca (EER)

  Activitats, programes i polítiques en matèria de recerca i desenvolupament a Europa que tenen una dimensió transnacional. 

 • Agència Catalana de Certificació (CATCert)

  Serveis de certificació electrònica per a les administracions i la ciutadania: idCAT, T-CAT...

 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

  Espai de divulgació i promoció de la recerca i la innovació en el camp social, científic i productiu.

 • Innovació a l’Administració

  Estratègia d’innovació i talent a la Generalitat de Catalunya. Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Temes i informació relacionada