El territori, el paisatge i l’urbanisme de Catalunya

 • Pressupost 2017

  Distribució del pressupost del Dept. de Territori i Sostenibilitat, per a l'ordenació territorial, les infraestructures, la mobilitat, l'habitatge, el servei meteorològic, la cartografia i la gestió forestal.

 • Dept. de Territori i Sostenibilitat

  S'encarrega de l'urbanisme, les infraestructures i els transports, la planificació ambiental, l'aigua i els residus, la meteorologia i les energies renovables.

 • Plans i projectes estratègics

  Documents que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen portar a terme per arribar-hi en l’àmbit del planejament territorial.

 • Àmbits d’actuació

  Tota la informació sobre l’ordenació del territori, l’activitat urbanística, les costes i la muntanya i el sòl no urbanitzable i el paisatge, així com l’arquitectura i la millora urbanes.

 • Municat

  Tota la informació que fa referència al món local: dades estadístiques, ajuts i subvencions, recursos i butlletins de notícies.

 • Incasòl

  Promoció de sòl, tant per a usos residencials com  per a activitats econòmiques, així com rehabilitació del patrimoni històric, renovacions urbanes i gestió de fiances d’arrendaments i serveis.

 • Hipermapa

  Informació georeferenciada d'una forma integrada i sistemàtica sobre els principals serveis, la dinàmica socioeconòmica i la planificació territorial de Catalunya.

 • Infraestructures.cat

  Dades sobre les licitacions, adjudicacions i contractes de les infraestructures desenvolupades a Catalunya.

Temes i informació relacionada