• Imprimeix

Certificats digitals

Certificats acceptats

Els emesos per les entitats de certificació que el Consorci AOC hagi classificat com a vàlides per identificar ciutadania i empreses davant de les administracions públiques catalanes, excepte els emesos per entitats de fora de l’estat espanyol.

Incidències amb la signatura digital

Instruccions que cal seguir si teniu problemes amb la signatura digital.

DNI electrònic

Aspectes tècnics a tenir en compte si feu el tràmit amb DNI electrònic.