• Imprimeix

Certificats digitals

Què és un certificat digital i per a què el necessiteu

Un certificat digital, emès per una autoritat de certificació i admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per a la identificació davant les administracions públiques catalanes, us permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques.

A més d'identificar-vos, podeu signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

A diferència d'altres mètodes d'identificació com el codi d'usuari i la contrasenya, amb un certificat digital podeu signar els documents electrònics amb validesa legal.

Com podeu aconseguir un certificat digital?

Per obtenir un certificat digital acceptat als serveis de tramitació corporatius de la Generalitat de Catalunya seguiu, el procediment que s'explica a l'espai web de l'entitat certificadora que l'emet. Generalment, els certificats emesos per entitats certificadores públiques són gratuïts i els emesos per entitats certificadores privades tenen un cost econòmic.

Podeu consultar la relació dels principals certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb els quals es poden fer servir, així com les adreces web on podeu obtenir-los, a l'apartat sobre certificats digitals d'aquest web.

Per tramitar en línia no s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.

Què vol dir signatura electrònica?

La signatura electrònica avançada és un mecanisme criptogràfic que garanteix al destinatari la procedència i la integritat del document enviat per l'emissor. El xifrat de la informació assegura que aquesta no ha estat manipulada per tercers abans d'arribar al seu destinatari. Amb l'ús de la signatura electrònica avançada es garanteix que les credencials utilitzades són legítimes i determinen la voluntat del signatari.

Per què és important tenir certificat digital?

El certificat digital és l'únic mecanisme d'identificació permès per fer ús dels serveis de tramitació corporativa de la Generalitat de Catalunya que requereixen aquesta identificació.

L'ús de certificat és necessari per al lliurament de tots aquells formularis de sol.licitud que requereixen identificació i/o signatura electrònica. Si els descarregueu prèvia identificació amb certificat digital, es mostraran les vostres dades d'identitat incorporades.

A més, si voleu accedir a l'espai "La meva carpeta", que facilita el seguiment dels vostres tràmits i gestions de manera centralitzada, només ho podeu fer amb un certificat digital vàlid.

Quins certificats digitals s'accepten?

Es poden fer servir tots els certificats digitals d'aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar els ciutadans i les empreses davant de les administracions públiques catalanes.

Cal tenir en compte que per a cada servei o tràmit pot quedar restringida la relació de certificats acceptats, depenent del que determinin els aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

Com puc saber quin tipus de certificat he d'utilitzar?

Els certificats digitals no només acrediten la identitat del seu posseïdor, sinó que, en molts casos, determinen la vinculació a una entitat o col·lectiu i el seu grau de representació envers aquest. Aquesta acreditació és determinada pel certificat digital que fa servir l'usuari i la informació que aquest incorpora.

Les opcions d'acreditació admeses són les següents:

  • Persona física: La persona identificada actua a títol personal.
  • Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació: En un àmbit on la persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial, pot actuar en nom propi però no pot actuar en nom del col·lectiu o empresa.
  • Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom del col·lectiu o empresa.
  • Persona jurídica: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i s'identifica com el propi col·lectiu o empresa.
  • Persona física adscrita a un col·lectiu professional: En un àmbit on la persona identificada pertany a un col·lectiu de professionals col·legiats i pot actuar en nom propi, si escau.

Com podeu aconseguir un idCAT?

L'idCAT és el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania.

Hi ha dues maneres d'obtenir-lo:

  • A través del web de l'idCAT. Un cop introduïdes les dades necessàries per obtenir el certificat digital al formulari de sol·licitud, l'aplicació us informarà de les diferents Entitats de Registre idCAT (ER idCAT), oficines on us haureu de presentar amb el document acreditatiu d'identitat i on validaran la vostra sol·licitud.
    Per poder utilitzar el certificat idCAT, haureu de seguir les instruccions que apareixen al document que us lliurarà l'operador.
  • Dirigint-vos a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT, on emetran el vostre certificat idCAT sense haver fet la sol·licitud prèviament. Per poder utilitzar el certificat idCAT, haureu de seguir les instruccions que apareixen al document que us lliurarà l'operador. Amb aquest certificat podeu fer tràmits amb l'Administració pública local, autonòmica o de l'Estat.

Puc fer servir el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya. Us recomanem que llegiu l'apartat Aspectes tècnics a tenir en compte si feu el tràmit amb DNI electrònic per evitar problemes al signar documents amb Adobe Reader X i XI.

Data d'actualització:  22.04.2015