Vull identificar-me digitalment
idCAT Mòbil
 • Imprimeix

idCAT Mòbil

Servei d’identificació proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, basat en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil.

Què és?

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
  • DNI
  • NIE informat en el permís de residència
  • passaport
  • document identificador d'un país de la Unió Europea
  • targeta de residència comunitària

     o bé aportar informació coneguda per ambdues parts (persona interessada i Administració) en el cas del registre
     electrònic en línia.

 • Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

En donar-se d’alta a aquest servei, les dades de contacte es registren automàticament al fitxer de la “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”

Com obtenir-lo per internet?

La modalitat de registre electrònic en línia permet que la ciutadania registri les seves dades de contacte en el fitxer “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”  sense haver de desplaçar-se a una oficina presencial.

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació.

1- L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut. 

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

Les persones que es registrin en línia i sense certificat rebran una carta en què se'ls informarà de l'alta en el fitxer Seu electrònica. Es trametrà en el domicili en què constin al padró. Aquesta és una mesura addicional per garantir la no suplantació.

1- alta idcat mobil sense certificat

2- L’opció ‘Alta amb certificat digital’ es pot fer amb certificat digital si es compleixen els requisits següents:

 • Disposar d'un certificat de persona física, corporatiu de persona física o de persona física representant.
 • El certificat ha d'estar vigent.
 • Ha d'estar emès per una entitat classificada pel CAOC.

4-alta idcat mobil amb certificat

Com obtenir-lo presencialment?

El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que no tenen la nacionalitat espanyola. Us heu d’adreçar a una de les Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya següents:

 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona
  C. Sant Honorat, 1-3
  08002 Barcelona (Barcelonès)
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de la Cerdanya
  Pl. del Rec, 5
  17520 Puigcerdà (Cerdanya)
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona
  Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Santa Caterina)
  17002 Girona (Gironès) 
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Lleida
  C. Lluís Companys, 1
  25003 Lleida (Segrià) 
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Tarragona
  C. Sant Francesc, 3
  43003 Tarragona (Tarragonès) 
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Terres de l’Ebre
  Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
  43500 Tortosa 

 • Oficina de Gestió Empresarial de Barcelona
  C. Sepúlveda, 148-150
  08011 Barcelona

 • Oficina de Gestió Empresarial de Lleida
  Av. del Segre, 7
  25007 Lleida

 • Oficina de Gestió Empresarial de Tarragona 
  C. Pompeu Fabra, 1
  43004 Tarragona

 • Oficina de Gestió Empresarial de Girona
  Pl. de Pompeu Fabra, 1
  17002 Girona

 • Agència Tributària de Catalunya. Delegació Territorial a Barcelona
  Passeig de la Zona Franca, 46
  08038 Barcelona

 • Agència Tributària de Catalunya. Delegació Territorial a Lleida
  C/ Lluís Companys, 1
  25003 Lleida

 • Agència Tributària de Catalunya. Delegació Territorial a Girona
  C/ Barcelona, 54
  17002 Girona

 • Agència Tributària de Catalunya. Delegació Territorial a Tarragona
  C/ Vapor, 4-6, 2n
  43004 Tarragona

 • Delegació del Govern davant la UE
  Rue de la Loi / Wetstraat, 227
  1040 - Brussel·les, Bèlgica 
  delegacio.ue.exi@gencat.cat
  Tel: 0032 (0)2 231 03 30
  Fax: 0032 (0)2 230 21 10

Addicionalment, podeu consultar els ajuntaments i consells comarcals on també us podeu adreçar.

Cal que ompliu, signeu i lliureu el formulari corresponent. Cal acreditar la vostra identitat amb un document identificatiu com, per exemple, el DNI. Tots els documents que aporti la persona sol·licitant han d'estar vigents en el moment del registre. Si el document aportat estigués caducat, és necessari aportar el comprovant de renovació.

Com l'heu de fer servir?

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil que heu indicat.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, visualitzareu un missatge d’error. En aquest cas, haureu de modificar el registre si és erroni o realitzar-lo si no l’heu fet prèviament.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit o la gestió corresponent.

Modificació i baixa de les dades i suspensió temporal

El sistema preveu que les dades de contacte es puguin modificar a les oficines on es fa el registre presencial i també per internet a través de l'espai La meva carpeta. Es pot afegir o modificar l'adreça postal, el correu electrònic i el telèfon.

Pel que fa a les peticions de baixa voluntària de les dades, caldrà adreçar-se sempre a una oficina presencial.

En cas que una persona detecti un ús indegut del servei pot demanar la suspensió temporal de l'accés a les dades i l'obertura d'un procés de comprovació. La sol·licitud de suspensió temporal de l'accés s'ha de gestionar de manera presencial a les oficines habilitades. En un futur es podrà demanar per internet, tot i que caldrà completar la sol·licitud en una oficina presencial.

Data d'actualització:  23.08.2018