Mor un familiar
Mor un familiar
  • Imprimeix

Mor un familiar

Certificat mèdic de defunció

El certificat mèdic de defunció és necessari per inscriure la mort.

Inscripció de la defunció al Registre Civil

La mort té efectes civils des del moment en què es produeix i cal la inscripció al Registre.

Llicència d'enterrament

Es tracta de l'autorització per donar sepultura al cadàver.

Enterrament o incineració

S'ha de presentar la llicència d'enterrament per enterrar o incinerar un mort.

Autorització de trasllat

És el transport del cadàver o les restes cadavèriques quan es produeixen determinats condicionants.

Testament i certificat d'actes d'última voluntat

Acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.