Neix un fill
Neix un fill
  • Imprimeix

Neix un fill

Inscripció del nounat en el Registre Civil

En què consisteix, quan i on es pot fer, i com es pot provar

Alta al sistema sanitari

La inscripció en l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'obtenció de la targeta sanitària

Permís de maternitat o paternitat

Com es demana i quins en són els beneficis

Prestacions econòmiques

Ajuts per naixement, adopció, tutela o acolliment

Famílies nombroses i monoparentals

En què consisteix, com es demanen els títols

Alta al padró municipal

Què és, com s'ha de fer i quina documentació és necessària