Neix un fill
Neix un fill
  • Imprimeix

Alta al sistema sanitari

Heu d'inscriure el vostre fill o filla per assegurar que el nadó tingui cobertura sanitària.

Inscripció com a beneficiari d'un assegurat a l'Institut de la Seguretat Social o de la Mutualitat de l'Estat

Per tal que el vostre fill o filla tingui cobertura sanitària s'ha d'inscriure com a beneficiari d'un assegurat a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o bé a la Mutualitat que us correspongui, en el cas que sigueu titulars de MUFACE, MUGEJU o ISFAS.

Els pares poden incloure el nadó com a beneficiari del seu document d'afiliació. La inscripció es pot fer per internet al web "La teva Seguretat Social". La petició s'ha de signar electrònicament amb certificat digital o a través del sistema cl@vefirma, que permet signar-la des de qualsevol dispositiu. No és necessari aportar cap altre document, ja que la Seguretat Social ja comprova la informació del nadó al Registre Civil.

Targeta sanitària individual (TSI)

La pot sol·licitar el pare, la mare o el/la representant legal:

Data d'actualització:  08.01.2019