Soc artesà/ana
Sóc artesà/ana
  • Imprimeix

Soc artesà/ana

L'evolució constant de l'activitat artesanal en els darrers anys ha comportat un canvi de la normativa per regular el sector. Aquesta nova regulació classifica les activitats artesanals en un repertori de 14 famílies d'oficis artesans. També especifica els requisits per a l'obtenció, els criteris de valoració, la validesa i les causes de revocació dels diferents distintius relacionats amb l'artesania a Catalunya.

Actualment, un únic formulari permet sol·licitar alhora el carnet d’artesà/ana, el distintiu de producte D’Artesania (D’A) i el distintiu per als establiments de venda d'artesania catalana.

També es creen els Premis Nacionals d'Artesania, amb l'objectiu de prestigiar l'activitat artesanal a la societat, i es reconeix la Setmana d'Artesania de Catalunya, que promou la comercialització de productes artesans catalans. 

L'experiència i prestigi dels professionals que es dediquen als oficis artesans es reconeix mitjançant el Diploma de mestre/a artesà/ana professional i el Diploma de mestre/a artesà/ana divulgatiu/iva (en aquest darrer cas, en el camp de la docència). 

Finalment, podreu trobar els ajuts que es poden rebre de l'Administració per donar suport i impulsar el sector artesanal a Catalunya.

Data d'actualització:  21.03.2016