• Imprimeix

Consultes o denúncies en matèria d’accessibilitat

11330 - 11330_Consultes o denúncies en matèria d’accessibilitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Per sol·licitar informació sobre l’àmbit de l’accessibilitat o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria. 

Llegiu-ne més
  • A totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat.
  • Als/a les tècnics/ques professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte.
  • A totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.05.2017