• Imprimeix

Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris

8172 - 8172_Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

El Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya té com a objecte la inscripció de les entitats dedicades al control i/o la certificació dels productes emparats per una denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida, denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides de productes vitivinícoles, indicacions geogràfiques (IG) o per una marca de qualitat, i dels productes que procedeixen de la producció agrària ecològica, de la producció integrada, dels productes amb característiques específiques i dels plecs de condicions de l'etiquetatge voluntari de la carn (vacum, xai-cabrum, aviram...) d'ous, de la Lletra Q, de vins (anyada i varietat), etc., així com d'altres distintius de qualitat o de forma de producció que la normativa estableixi.

Arran del Decret 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària, el Registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya s’estructura en dues seccions:

  • SECCIÓ A – La inscripció es fa mitjançant un procediment d’autorització prèvia de les entitats dedicades al control i/o la certificació dels productes emparats per una DOP, IGP, ETG, DG, DOP, IGP de productes d’origen vitivinícoles i de productes que procedeixen de la producció agrària ecològica, i altres que pugui establir la normativa, respecte dels quals la normativa comunitària requereix la realització de controls oficials i per tant la verificació del compliment del plec de condicions ha de ser realitzada per l’autoritat competent o mitjançant delegació d’aquesta competència en un organisme de control.
  • SECCIÓ B – La inscripció es fa mitjançant un procediment  de comunicació, i permet a les entitats iniciar la seva activitat a partir del moment en què s’ha fet la comunicació a l’Administració. En aquesta secció s’inscriuen les entitats de control i certificació d’aquells productes emparats per la Marca Q, la Norma de Qualitat dels productes ibèrics, la producció integrada, els plecs de condicions de l’etiquetatge voluntari de carn, així com d’altres distintius de qualitat o de forma de producció que la normativa estableixi, respecte dels quals la normativa comunitària no estableix que la verificació del compliment del plec de condicions requereixi un control oficial, i per tant que el control hagi de ser realitzat per l’autoritat competent o mitjançant delegació d’aquesta competència en un organisme de control.
Llegiu-ne més

A entitats de certificació i control que vulguin actuar a Catalunya en matèria de qualitat agroalimentària, amb relació als productes anomenats a l'apartat anterior.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.07.2018