• Imprimeix

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada

8733 - 8733_Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Els nous ajuts a la gestió forestal sostenible es troben en el marc d'aplicació del Programa de desenvolupament rural per al període 2014-2020.

En el marc de la gestió forestal sostenible s'han publicat els ajuts per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis, la producció de tòfona i el foment de la contractació de les assegurances d'incendis forestals per a l'any 2016. 

En aquest sentit, els ajuts per a les actuacions silvícoles i la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos es troben inclosos en Programa de desenvolupament rural per al període 2014 a 2020 (PDR.cat20) dins de les mesures 04 d'inversió en actius físics i la mesura 08 d'inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos. Concretament en les operacions 08.05.01 d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, i en l'operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos. Aquestes operacions donen resposta al focus àrea P4 de restaurar, preservar i millorar les ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura i al focus àrea 2A corresponent a la competitivitat agrària i forestal establerts en el PDR 2014-2020, i estan cofinançades pel fons FEADER de la Unió Europea. (Link PDR1420).

Llegiu-ne més

Termini de les convocatòries de 2016:

Plantacions i producció de tòfona: del 28 de juny al 27 de juliol del 2016.

Actuacions silvícoles: 28 de juny al 27 de juliol de 2016

  • A persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de terrenys forestals o agrícoles.
  • A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.
Què necessiteu fer?

Data actualització 06.10.2016