• Imprimeix
Preinscripció al batxillerat

Preinscriure's a qualsevol modalitat del batxillerat

Preinscriure's a qualsevol modalitat del batxillerat 9388 - 9388-batxillerat Departament d'Ensenyament

Termini: del 14 al 24 de maig de 2018 (la documentació es pot presentar fins al 28 de maig de 2018).

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

  1. Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

    Els alumnes menors d’edat també han de presentar: 

    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

    Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que puguin aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

  2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció o al de matriculació.