• Imprimeix

Instruments d'ordenació forestal: aprovació, modificació o revisió per a boscos privats

9563 - 9563_Instruments d'ordenació forestal: aprovació, modificació o revisió Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació web

Els instruments d'ordenació forestal engloben diverses figures d'ordenació en la planificació forestal:

  • Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF, finques superiors a 25 hectàrees)
  • Pla simple de gestió forestal (PSGF, finques inferiors o iguals a 25 hectàrees)
  • Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc, planificació forestal conjunta)

Aquests instruments són documents d'ordenació forestal aplicables als boscos privats, que permeten programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim establert. La planificació la proposa el propietari (o associació de propietaris) al Centre de la Propietat Forestal (CPF), el qual, un cop supervisats els informes tècnics pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o denegar-ne la seva aprovació.

  • Per a la sol·licitud d’aprovació, modificació o revisió d’un PTGMF i/o PSGF cal presentar el Model de sol·licitud A.
  • Per a la sol·licitud d’aprovació, modificació o revisió del PTGMF conjunt cal presentar el Model de sol·licitud B.
  • Per a la sol·licitud d’adhesió a un PTGMF conjunt mitjançant PTGMF o PSGF cal presentar el Model de sol·licitud C.
  • Per a la sol·licitud d’aprovació, modificació o revisió d’un PTGMF i/o PSGF i per a la sol·licitud d’adhesió a un PTGMF conjunt aprovat (mitjançant PTGMF o PSGF) cal presentar també l’Annex a la sol·licitud.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 18.04.2016