• Imprimeix

Accés als serveis d’habitatges per a persones amb malaltia mental

720 - Accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Les prestacions per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental són considerades serveis i la seva concessió està subjecta a crèdits pressupostaris disponibles i a priorització de les situacions de més necessitat.

Llegiu-ne més

L'accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental es poden sol·licitar en qualsevol moment.

A les persones, més grans de 18 anys i menors de 65 anys, amb problemàtica social derivada de malaltia mental que necessitin un acolliment residencial en un habitatge amb serveis comuns.

Les persones destinatàries vehicularan les seves sol·licituds a través dels centres de salut mental. 

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.01.2015