• Imprimeix

Línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals i les seves federacions

11128 - Ajuts per a la constitucio avals financers, tecnics i economics de cooperatives, societats laborals i federacions Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.

Llegiu-ne més

Termini per presentar la sol·licitud: de l'1 de novembre de 2018 fins al 31 de desembre de 2020.

La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa comprovarà que les entitats compleixen els requisits per ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajut i emetrà la resolució d'atorgament corresponent. La concessió de l'ajut no implica l'aprovació posterior i formalització, si s'escau, de l'operació financera, ni per part d'AVALIS de Catalunya, SGR ni per part de les entitats col·laboradores. En cas que no s'aprovi i formalitzi l'operació esmentada, la resolució de concessió de l'ajut quedarà sense efectes.

  • A les cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de Catalunya, i federades a la federació de cooperatives que correspongui.
  • A les federacions de cooperatives de Catalunya.
  • A les societats laborals inscrites en els registres corresponents i amb domicili o centre de treball a Catalunya.
Què necessiteu fer?

Data actualització 31.10.2018