• Imprimeix

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

10195 - Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació Departament de Territori i Sostenibilitat web

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

La cèdula s’anomena:

  • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
  • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Llegiu-ne més

A partir del mes de gener de 2018, per dur a terme aquest tràmit de manera presencial a l'oficina d'atenció ciutadana de Barcelona (OAC c.Aragó, 244), cal demanar sempre cita prèvia.


⇒Guia per fer la reserva de cita prèvia a l'OAC del carrer Aragó pas a pas


Per a l'atenció de consultes especialitzades de cèdules d’habitabilitat seguirà sent necessari demanar cita segons indica l'apartat "cita prèvia per a consultes especialitzades"

Què necessiteu fer?

Data actualització 27.12.2017