• Imprimeix
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984

Habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984 4712 - Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Departament de Territori i Sostenibilitat
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys.

  • Certificat d'habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l'edificació).
  • Per a les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat d'habitatges anteriors a l'any 1984, és obligatori adjuntar-hi el document de declaració responsable com a document acreditatiu de l'antiguitat.

El Servei d'Habitabilitat i Parc Desocupat té la potestat de demanar documentació complementària per acreditar l'antiguitat, la qual s'haurà de trametre a través de la Seu Electrònica de la Generalitat, per petició genèrica

Quan se sol·licita una cèdula de segona ocupació d'un habitatge que no n'ha tingut mai, o no ha obtingut la qualificació definitiva d'habitatge protegit, cal demostrar que l'habitatge ja existia i tenia un ús residencial, per això es demana que s'acrediti l'antiguitat.

Com a mesura de simplificació administrativa, s'ha elaborat el document de declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge. Aquesta declaració responsable, la pot signar el propietari, el tècnic que certifica l'habitabilitat o altre representant de la propietat.

El declarant haurà de tenir la documentació que acrediti l'antiguitat declarada i conservar-la durant la vigència de la cèdula. Aquesta documentació en poder del declarant pot constar de qualsevol document admès en dret per acreditar l'antiguitat de l'habitatge o bé, per als habitatges anteriors a l'11 d'agost de 1984, l'informe d'antiguitat d'habitatge segons el model normalitzat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

D'altra banda, l'Administració, per tal de verificar les dades de la declaració responsable , pot requerir al declarant que aporti la documentació acreditativa de l'antiguitat de l'habitatge sobre la qual s'ha basat per a fer la declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge.

19,65 € per habitatge.

S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Adreces de contacte dels col·legis professionals sobre tècnics tramitadors de cèdules d'habitabilitat

 

Àmbit

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació

Barcelona

Demarcació de Barcelona
Pl. Nova, 5
08001
Telèfon: 93 301 50 00

www.arquitectes.cat  

Delegació del Bages/Berguedà
C/ Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià)
08242 Manresa
Tel.: 93 875 18 00

 Delegació d'Osona
Pl. Bisbe Oliba, 2
08500 Vic
Tel.: 93 889 26 91
- 93 889 25 66

Delegació del Vallès
C/ Colom, 114, 1a.planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel.: 93 731 59 80

 

Delegació de Barcelona
C/ Bon Pastor, 5
08021 Barcelona
Tel:.
 240 20 60

www.apabcn.cat 

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf
Pl. del Penedès, 3, 4a. planta
08720 Vilafranca del Penedès
Tel.:
 93 817 59 37

Delegació del Bages-Berguedà-Anoia
Plana de l'Om, 6, 3r.
08240 Manresa
Tel.:
 93 872 97 99

Delegació del Maresme
Pl. Xammar, 2
08301 Mataró
Tel.:
 93 798 34 42

Delegació d'Osona
Rambla del Passeig, 71
08500 Vic
Tel.:
 93 885 26 11

Delegació del Vallès Occidental
C/ Colom, 114, 1a.planta (Vapor Universitari)
08222 Terrassa
Tel.:
 93 780 11 10

Delegació del Vallès Oriental
Josep Piñol, 8
08402 Granollers
Tel.:
 93 879 01 76

Girona

Demarcació de Girona
Pl. de la Catedral, 8 (Pia Almoina)
17004 Girona
Tel.
 972 41 27 27

Delegació de la Garrotxa-Ripollès
Pl. Clarà, 12, 1r.
17800 Olot
Tel.
 972 27 27 00

Delegació de l'Alt Empordà
Pl. de l'Església, 6
17600 Figueres
Tel.
 972 50 50 33

C/ Santa Eugènia, 19
17005 Girona
Tel.
 972 21 18 54

www.aparellador.cat 

C/Antiga de Vidreres Sector Ind. Q, Nau D-18
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 37 12 23

C/Pirineus - C/Falgueres s/n,
Polígon Industrial
17460 Celrà
Tel. 972 49 30 37

Polígon Industrial Pont del Príncep, parcel·la 28, sector 1
17469 Vilamalla
Tel. 972 52 61 39

C/ Pagès Ortiz, 55
17230 Palamós
Tel. 972 31 56 65

Av. Europa 36
Polígon Industrial Pla de Baix
17800 Olot
Tel. 972 26 00 71


 

Lleida

Demarcació de Lleida
C/ Canyeret, 2
25007 Lleida
Tel.
 973 23 40 51

Delegació del Pirineu
Pg. Joan Brudieu, 20
25700 La Seu d'Urgell
Tel.
 973 35 36 00

C/ Enric Granados, 5
25006 Lleida
Tel.
 973 24 91 00

www.caatlleida.cat  

Tarragona

Demarcació de Tarragona
C/ Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel.
 977 24 93 67

Rambla del President Macià, 6, ba.
43005 Tarragona
Tel.:
 977 21 27 99

www.apatgn.org 

 

Terres de l’Ebre

Demarcació de l'Ebre
C/ Berenguer IV, 26, pral. (Casa Bau)
43500 Tortosa
Tel.
 977 44 19 72

Demarcació de l'Ebre
Ronda del Docs, 6
43500 Tortosa
Tel.
 977 44 37 80

www.catebre.cat