• Imprimeix

Cens General d'Entitats d'Educació Ambiental de Catalunya

9618 - Cens General d'Entitats d'Educació Ambiental de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat web

El Cens General d'Entitats d'Educació Ambiental de Catalunya reuneix les entitats dedicades a l'educació ambiental en l'àmbit de competència territorial de la Generalitat de Catalunya. Estar registrat al cens permet a les entitats difondre els serveis que ofereixen i les activitats que desenvolupen, i a la vegada permet que l'administració tingui un coneixement real i permanent de les entitats que es dediquen a l'educació ambiental a Catalunya.

La inscripció en el Cens és condició necessària perquè una entitat d'aquestes característiques rebi qualsevol subvenció de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural destinada a actuacions d'educació ambiental.

Llegiu-ne més

A entitats i empreses (amb equipament o no) que tenen com a objectiu prioritari la realització d'actuacions d'educació ambiental. Aquestes actuacions han d'estar incloses en un programa educatiu que promogui un millor coneixement del medi ambient i unes actituds responsables envers la seva protecció i millora.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.08.2016